Kan ik mijn aankoop in Engeland financieren?

Kan ik mijn aankoop financieren bij een Engelse bank? Het antwoord is ja. UKvastgoed werkt met een “mortgage broker” die gespecialiseerd is in hypotheekleningen voor buitenlandse investeerders.

Krijg ik een lening?

Meer dan waarschijnlijk wel. Onze mortgage broker werkt samen met de 23 financiële instellingen in Engeland die hypotheken willen afsluiten voor buitenlandse investeerders. Naargelang de situatie van de investeerder (eigen financiële positie, land van oorsprong, gewenst type lening, grootte van de investering,…) zal de broker de juiste financiële instellingen contacteren en een aanbod doen.

Wat zijn de typische interestvoeten?

De gevraagde interestvoeten hangen af van de situatie. Ze zullen variëren tussen 3.5% en 6%, afhankelijk van

  • Type lening: een bulletlening zal duurder zijn dan een lening op afbetaling.
  • Totaal leningsbedrag: hoe groter het leningsbedrag, hoe lager de interestvoet. De beste rates komen er voor leningsbedragen van 100.000£ en hoger.
  • LTV: het “loan to value” leningsbedrag tegenover de waarde van het vastgoed. De beste rates beginnen rond 65% en lager.
  • Investeren als individu of als micro-onderneming: instellingen verkiezen leningen aan een Engelse LTD, eerder dan een buitenlands privé-persoon.
  • De inkomsten tegenover de afbetalingen: instellingen zien graag huurinkomsten die 20-30% boven de maandelijkse betalingen liggen
  • Gegarandeerde inkomsten: hebt u een vast en bewijsbaar maandelijks inkomen buiten uw vastgoed? Dat verlaagt de interestvoet.

In de meeste gevallen worden leningen aangeboden met een variabele rentevoet, afhankelijk van de standaard rentevoet van de Bank of England.

Hoe lang kan een lening lopen?

Leningen kunnen lopen tot 30 jaar (of tot de aanvrager 70 wordt). Het kunnen leningen op afbetaling zijn of “bullet” leningen met alleen interest.

Hoe loopt de procedure?

Het is best om de aanvraag op te starten bij de intekening van het vastgoed om een “indicatieve” rate te krijgen en dan twee maanden voor de oplevering de definitieve aanvraag in te dienen. Uiteraard helpen wij bij de aanvraag en het contact met onze mortgage broker.