Categorie: Hotelkamers met vast huurrendement

Engelse hotelgroepen kopen hotels en financieren die met gelden van particuliere investeerders die hotelkamers kopen. De investeerder krijgt daarmee toegang tot vastgoedinvesteringen met 8-10% huurrendement.