De zorgsector: een business zoals een ander

zorgsector

Zorg dragen voor ouderen is in principe weinig anders dan zorg dragen voor hotelgasten: je stelt een kamer ter beschikking en een reeks diensten. En daar wordt je dan (door de persoon of de overheid) voor betaald. En dus is de “care home” business op dezelfde leest geschoeid als bijvoorbeeld de hotel business. De spelers zijn ook dezelfde: ontwikkelaars van vastgoed, eigenaars van vastgoed en managementbedrijven. Terwijl het bij ons toch vooral vzw’s zijn, die de meeste rusthjuizen uitbaten, in het VK is het runnen van care homes evengoed voor de private sector als dat het geval is voor hotels. En investeren in de zorgsector is even goede business als investeren in hotels.

Business

zorgsector

Zorgtehuizen. Hotels, maar dan anders.

En een “business” kan beschreven en onderzocht worden. Knight Frank,  één van de leidende vastgoedbedrijven in de UK, geeft dan ook jaarlijks een “annual report” uit over de “care home business” in Engeland. Ze bekijken daarbij zowel de opbrengst van het vastgoed, als die van de zorgbedrijven.

Altijd interessante lectuur voor een investeerder die zo een care home wil overnemen of erin investeren. Of natuurlijk voor kleine investeerders die zich beperken tot een kamer met huurcontract. Goed om te weten welke cijfers achter het verhaal zitten. Want hoe haalt zo een “zorgbedrijf” genoeg geld op om 8% opbrengst te genereren voor zijn investeerders?

Wat blijkt uit de jongste cijfers? Een bezettingsgraad van  gemiddeld +/-90%. Hotels zouden er een moord voor plegen. Maar bedden in verzorgingstehuizen lopen natuurlijk niet zo gemakkelijk leeg, en wachtlijsten zijn nog altijd lang.

Omzet

De omzet is gemiddeld £675 pond per week per kamer. Of ongeveer een 2.600£ (2.900€) per maand. Toch zowat het dubbele van wat men in Vlaanderen gemiddeld neertelt. Zelfs met een extreem laag pond.

Een bewoner van een rusthuis heeft natuurlijk ook nood aan zorg. £21.756 pond per jaar aan personeelskosten om precies te zijn. Of ongeveer 62% van de totale omzet. Weinig verschil met Vlaanderen hier.

Voor winstgevendheid van hotels en care homes is er in de financiële wereld een nieuwe term uitgevonden: EBITDARM. Opbrengst voor huur- en managementkosten. Die ligt zo rond de 27% van de omzet. En daarvan moet dan uiteraard de huur van het rusthuis (of de kamers) betaald worden. Per kamer komt de berekening neer op gemiddeld een 9.500£ EBITDARM. Wetende dat een kamer voor een investeerder gemiddeld 75.000£ kost (en dus jaarlijks 6.000£ huuropbrengst), weet de goede rekenaar meteen dat zowat 17% van de omzet en 63% van de “winst voor huur” naar de kamereigenaars gaan.

Zo, nu bent u meteen gewapend als u morgen wil begrijpen hoe een rusthuis in Engeladn u 8% opbrengst kan betalen (zowat het dubbele van wat u in Vlaanderen betaalt).

Nood aan meer

Qualia care, een pionier in de zorgsector voor demente patiënten

Een typisch zorgtehuis van Qualia care, één van de pioniers in zorg voor demente bejaarden.

Die cijfers verdoezelen natuurlijk een beetje de dynamiek van de hele sector. Net als in Vlaanderen is – om puur demografische redenen – een vraagexplosie op komst. Als je daarbij weet dat in het VK een kleine 75% van de huidige rusthuizen NIET aan de huidige normen voldoet (en dus eigenlijk gesloten of gerenoveerd zou moeten worden), is het duidelijk dat er de komende jaren nog wel wat bijgebouwd zal moeten worden.

Dat begint stilaan uit de startblokken te schieten. Maar aangezien normvereisten en vergunningen ook hier zeer traag vergund worden, zal er nog wel een paar jaar een tekort blijven op de markt. Geen wonder dat de verkoop van “care home flats” de jongste jaren bijzonder populair geworden is.