Aangifte buitenlands vastgoed: alweer minder belastingen.

minder belastingen

België is in het verleden al vele malen veroordeeld omdat het binnenlands en buitenlands vastgoed anders behandelde. En dus moest er een nieuwe regeling komen. Onze wetgever heeft er niet beter op gevonden dan voor alle vastgoed in het buitenland (inclusief nieuwe gebouwen) een imaginair kadastraal inkomen anno 1975 toe te kennen. En dus moet iedereen nu zijn buitenlands vastgoed aangeven en vanaf 2022 moet je ook het nieuwe inkomen aangeven.

Sinds 14 juni zijn ook eindelijk de formulieren en de website myminfin.be beschikbaar om je vastgoed ook daadwerkelijk aan te geven. Wie vroeger al inkomsten uit buitenlands aangegeven heeft, die heeft ondertussen al een aangifteformulier gekregen.

Wanneer moet de aangifte ingediend worden?

Wanneer je de aangifte moet indienen, is afhankelijk van wanneer je het buitenlands onroerend goed hebt verworven :

• Je hebt vóór 1 januari 2021 een buitenlands onroerend goed verworven: uiterlijk op 31 december 2021 moet je een aangifte indienen bij de Belgische belastingadministratie. In die aangifte zal je in de regel de verkoopwaarde moeten aangeven tenzij je het bewijs levert van de venale waarde van het onroerend goed in 1975. Vervolgens zal de Administratie Opmetingen en Waarderingen een kadastraal inkomen toekennen aan jouw buitenlands onroerend goed.

• Je hebt vanaf 1 januari 2021 een buitenlands onroerend goed verworven: je moet dit binnen de 4 maanden spontaan melden aan de Belgische belastingadministratie. Heb je tussen 1 januari 2021 en 24 februari 2021 een buitenlands onroerend goed verworven, dan wordt de termijn van 4 maanden verlengd tot 30 juni 2021.

Hoe wordt het kadastraal inkomen bepaald?

Het kadastraal inkomen van het vastgoed wordt bepaald op basis van een forfaitaire formule.

Actuele normale verkoopwaarde x 5,3% x Correctiefactor (i.f.v. het jaar van de verwerving)

Bijvoorbeeld: je hebt een apartement gekocht in 2020 voor 250.000 euro. Dat is ook de verkoopwaarde die je aangeeft. De administratie zal dan een wettelijke correctiefactor 15,036 toepassen (geldig voor gebouwen gekocht in 2020) en bepaalt vervolgens jouw kadastraal inkomen op 881 euro ((250.000/15,036) x 5,3%). Dit is een forfaitair netto inkomen. De buitenlandse belastingen en taksen kan je hiervan niet meer aftrekken. De correctiefactor wordt elk jaar opnieuw berekend. Even opzoeken dus voor je in 2022 de eerste keer deze inkomsten aangeeft.

Het nieuw kadastraal inkomen dat wordt toegekend aan jouw buitenlands vastgoed moet je pas aangeven in je belastingaangifte voor inkomstenjaar 2021 (aanslagjaar 2022). Voor jouw belastingaangifte inkomstenjaar 2020 (aanslagjaar 2021) verandert er niets en mag je blijven aangeven volgens de oude regels.

Word je hierop belast?

Neen. Dit kadastraal inkomen werd en wordt niet belast in België omdat het onroerend goed is gelegen in een land waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft afgesloten. Dat is zo voor Engeland en voor de meeste landen. Let wel, dit kadastraal inkomen zal wel je andere belastbare inkomsten omhoog duwen in de hogere belastingschijven. Met andere woorden, het wordt vrijgesteld met ‘progressievoorbehoud’. Zelfs al is je tarief in Engeland 0%.

Dat geeft dus voor de toekomst een heel voordeel tegenover de situatie voor 2021. Want tot en met aanslagjaar 2020 moet je het volledig ontvangen bedrag ingeven. Vanaf aanslagjaar 2021 is dit dus alleen het kadastraal inkomen. Wie voor hetzelfde appartement als hierboven bijvoorbeeld 12.000£ netto inkomen had, die moest dus 12.000£ (~14.000€) aangeven. Vanaf volgend jaar dus nog maar 881€. Afhankelijk van je fiscale situatie, kan dat wel een paar duizend Euro verschil maken.

Die kost valt nu ook al weer weg en maakt Engels vastgoed alweer een stukje interessanter. Dankuwel, fiscus!

Hulp nodig?

Wie hulp nodig heeft bij het aangeven van UK vastgoed bij de Belgische fiscus, die kent uiteraard het adres: [email protected]. Het formulier kan je hier downloaden en online aangeven kan op de de website myminfin.be (Mijn woning -> Mijn onroerende gegevens raadplegen -> Een goed in het buitenland aangeven) .

 

Misschien ook interessant